Teatr Neon

Blog

By droga do sztuki była dla nas widoczna i prostsza.wspólna

Pod koniec marca 2017 roku powołaliśmy Fundację Teatr Neon. Fundacja jest organizacją pozarządowa o charakterze non profit. Nadrzędnym jej celem jest wzmacnianie postaw aktywnych i pro-społecznych,  wyrównywanie szans życiowych, w szczególności w dostępie do sztuki, teatru. Podejmowane przez Fundację działania mają prowadzić do tworzenia warunków umożliwiających kontakt z magią sztuki dzieciom, osobom dla których droga do teatru jest utrudniona.  Aktywność Fundacji jest zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

Fundacja Teatr Neon

włącza język migowy

wzmacnia audiodeskrypcję

ożywia wrażliwość

rozświetla konsekwencja

zapala i podtrzymuje uśmiech